Suomessa pitkään asuneille turvapaikanhakijoille on myönnettävä oleskeluluvat.

Miten Lupa elää -kansalaisloite auttaa turvapaikanhakijoita? Tämä video selittää asian minuutissa:

Ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille, jotka eivätkä ole saaneet jatkuvaa oleskelulupaa, tulee myöntää nelivuotinen jatkuva oleskelulupa. Lakimuutoksen tulee virallistaa niiden turvapaikkaa hakeneiden ulkomaan kansalaisten oleskelu, jotka ovat asuneet Suomessa pitkään ja yhtäjaksoisesti turvapaikanhakijoina, paperittomina tai tilapäisellä oleskeluluvalla. Henkilöille, joiden asema virallistetaan tällä muutoksella, pitää myöntää tarvittaessa muukalaispassit, eikä mahdollinen maahantulokielto saa estää heidän oleskelunsa virallistamista.

Oleskelulupien myöntäminen ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille ja edelleen ilman jatkuvaa oleskelulupaa oleville henkilöille ratkaisee tehokkaasti ja yksinkertaisesti akuutin ihmisoikeusongelman Suomessa. Pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomuuteen joutuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne on saanut humanitaarisen kriisin mittasuhteet. Kuudetta vuotta epävarmuudessa ja paperittomuusuhan alla elää vähintään 5000 turvapaikkaa hakenutta ihmistä, mikä on poikkeuksellinen määrä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tilanne lisää harmaata taloutta ja altistaa oikeudelliseen välitilaan jääneet ihmiset hyväksikäytölle. Pitkittyneet turvapaikkaprosessit, paperittomuus ja oleskeluoikeuden epävarmuus aiheuttavat merkittäviä inhimillisiä ja psyykkistä haittoja sekä terveysongelmia välitilaan jääneille ihmisille.

Aloitetta tukemassa

Amnesty International Suomen osasto
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry
Kotimajoitusverkosto

Miehet ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Mikaelin seurakunta Turku
Pakolaisten puolesta ry
Rasisminvastainen tutkijaverkosto RASTER
Refugee Radio

Stop Deportations
Turvapaikanhakijoiden tuki

Vapaa liikkuvuus

We see you ry
Yhteiset Lapsemme ry

Tarinat

Tutustu turvapaikanhakijoiden tarinoihin. Millaista on elämä oikeudellisessa välitilassa?

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia, mikäli aloitteen allekirjoittaminen vielä mietityttää.